Yüksel Baydar

Balıkçılar, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 100x140 cm