Hasan Pekmezci

Çiçekler, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1999 tarihli, 50x50 cm