Celal Binzet

Bodrum, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 50x60 cm