Lütfü Günay

Balıkçı Barınakları, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1997 tarihli, 50x70 cm