Hüseyin Sartaş

Bodrum ve Mandalina, tuval üzeri yağlıboya, 2020 tarihli, 50x70 cm