Hüseyin Yüce

Manzara, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 70x100 cm